Samoczyszczenie z kleju PUR za naciśnięciem przycisku

Proces oczyszczania z klejów poliuretanowych nie może być już łatwiejszy. Z jednej strony klej PUR można z dnia na dzień całkowicie pozostawić w stacji Glu Jet. Klej PUR można ponownie roztopić w stacji Glu Jet w ciągu 48 godzin, czyszczenie jest zatem konieczne zazwyczaj tylko w weekendy.

Przycisk poniedziałkowy

Na początku tygodnia pracy klej poliuretanowy umieszcza się w prowadnicy rurowej. Za naciśnięciem przycisku neutralizator zostaje w pełni automatycznie wypłukany z systemu. Następnie można natychmiast rozpocząć produkcję.

Czas nagrzewania wynosi maksymalnie 3 minuty – nadal jest to rekord świata w porównaniu do wszystkich innych systemów dostępnych na rynku.

Przycisk piątkowy

Do stacji dodaje się tradycyjny neutralizator PUR. Za naciśnięciem przycisku w systemie sterowania uruchomiony zostaje zintegrowany, w pełni automatyczny tryb płukania. Pozwala to na całkowite wypłukanie całej stacji z prawidłową ilością, temperaturą i prawidłowym dociskiem i zneutralizowanie kleju poliuretanowego. Dzięki temu stacja może bez problemu stać nawet przez czas letniej przerwy urlopowej.