Wysokie bezpieczeństwo procesu dzięki oprogramowaniu WEINIG System Plus

Nowy System Plus łączy wszystkie procesy przedprodukcyjne za pomocą jednego, wyjątkowego oprogramowania.

System Plus obejmuje wykonywanie i zarządzanie rysunkami narzędzi i profili, danymi produkcji, aż po zdefiniowanie przebiegu produkcji. Uwzględnione tutaj zostały także interfejsy dla ostrzarni i sterowania oraz program CAD. System ten wyraźnie skraca etapy całego procesu: od pomysłu na produkt, aż po gotowy profil.