Przejmujemy odpowiedzialność- dzięki rozwiązaniom wspierającym zrównoważony rozwój

Jako jeden z wiodących producentów o światowej randze jesteśmy świadomi szczególnego obowiązku wobec środowiska naturalnego i społeczeństwa. Dotyczy on zrównoważonego i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych – a w szczególności odnawialnego surowca jakim jest DREWNO oraz partnerskiej współpracy z naszymi Pracownikami, Klientami i Dostawcami na całym świecie. To postawa, której jesteśmy wierni, i której znaczenie podkreślamy dodatkowo poprzez udział w programie Blue Competence- inicjatywny zrównoważonego rozwoju niemieckich producentów maszyn i urządzeń.

Blue Competence

Blue Competence definiuje kryteria i standardy zrównoważonego rozwoju, które zapewniają większą przejrzystość, orientację i pewność przy szukaniu zakładów działających w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Uwzględniane są tutaj wszystkie działy przedsiębiorstwa: od konstrukcji, poprzez produkcję, aż po fachową utylizację produktów.

Członkowie Blue Competence wspólnie troszczą się o to, aby produkcja maszyn już dzisiaj znajdowała rozwiązania właściwe na przyszłość- w technice energetycznej, klimatycznej, elektromobilności, zaopatrzenia w wodę i utylizacji ścieków, czy też technice budynków. To tematy, które również w przyszłości będą kształtowały zrównoważony standard naszego życia.