PowerGrip Motion 2D/3D

Nowy stół zaciskowy PowerGrip Motion 2D/3D daje ci zupełnie nowe możliwości. Trójwymiarowa swoboda ruchu stołów w kierunkach X, Y i Z umożliwia nowe pozycje mocowania.
Zapewnia to większą elastyczność i absolutną dokładność przy bezpośrednim transferze dzięki opatentowanym stołom zaciskowym PowerGrip.