Maks. 4 piły automatycznie przestawiane

Automatycznie przestawiane piły zapewniają maksymalną elastyczność rozkroju wzdłużnego. Niemalże w ułamku sekundy maszyna jest nastawiana optymalnie do każdej deski. W ten sposób produkujecie Państwo tylko to, co rzeczywiście jest potrzebne w danej chwili. To właśnie produkcja na czas „ just-in-time” przy maksymalnym wykorzystaniu surowca. Deska po desce.