Ładowanie poprzeczne na wejściu do maszyny

Funkcja buforowa przenośnika poprzecznego kompensuje np. różne czasy znakowania przy ręcznym znakowaniu detali, co zmniejsza ich wpływ na ogólną wydajność OptiCut. Opcjonalnie można dołączyć jeden lub więcej rzędów zapadek, aby wcześniej oddzielić deski i dodatkowo sprawdzić poziom napełnienia.