Wysoka powtarzalność produkcji

Sterownik maszyny może zapisać wartości nastawcze maszyny praktycznie dla każdego profilu. Jeżeli dany profil ma być wykonany ponownie w późniejszym czasie, sterownik poda wartości nastawcze. Ułatwia to proces uzbrajania. Dla operatora oznacza to dodatkową pewność, że ryzyko błędu jest minimalne.