WEINIG Powermat 2400: Wysokiej klasy automat strugająco-profilujący do produkcji przemysłowej

WEING Powermat

Różnorodność produktów w przemysłowej obróbki litego drewna jest przeogromna. Niezależnie od tego, dla jakiego rynku Państwo pracują: Korzystając z maszyny Powermat 2400 używasz zawsze prawidłowej obrabiarki do drewna. Powermat 2400 to nie tylko wydajna platforma do surowych wymagań codziennej pracy wielozmianowej, ale także wystarczająca elastyczność. Zapewnia to modułowy system budowy z szerokim asortymentem napędów, narzędzi i rozwiązań posuwu. Modułowa budowa i duża liczba opcji umożliwiają najróżniejsze zastosowania.

Od strugania belek z prędkością 10 m/min, przez produkcję listew z prędkością 100 m/min, aż do prędkości obrotowej 4000 obr/min czy 12 000 obr/min – zbudujemy optymalną maszynę Powermat 2400 zgodnie z Państwa wytycznymi. Przy prędkościach obrotowych narzędzi do 12 000 obr/min, z technologią Joint i mocnymi systemami posuwu ta maszyna tworzy najlepsze warunki do produkcji seryjnej w legendarnej jakości powierzchni WEINIG. To dlatego, że Powermat 2400 jest na najwyższym poziomie techniki w dziedzinie profilowania.

Już jako pojedyncza maszyna, Powermat 2400 spełnia najwyższe wymagania. Ale to jeszcze długo nie wyczerpuje jego potencjału. Po uzupełnieniu o system automatyzacji PowerMech można jeszcze znacznie zwiększyć wydajność. Moduły PowerMech są kluczem dla maksymalnej opłacalności produkcji i najwyższej produktywności. Grupy funkcyjne mogą wykonywać takie operacje, jak podawanie surowca, ocena jakościowa, aż po transport i pakowanie. Poprzez wybrany stopień automatyzacji określają Państwo stopień wykorzystania ogromnego potencjału Powermat 2400.

Ceny
x

Różne wymogi – różne ceny

Ceny maszyn WEINIG są równie indywidualne jak Państwa wymogi. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest krótkie omówienie tego, co jest dla Państwa ważne – zaraz po tym otrzymacie Państwo od nas pierwszą, niewiążącą ofertę.

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, które podałem wyżej w celu udzielenia odpowiedzi i udokumentowania mojego zapytania w systemach Grupy Weinig zgodnie z polityką prywatności.
Doradztwo indywidualne
x

Indywidualne doradztwo = wyższa produktywność i efektywność

Wspólnie z ekspertami z firmy WEINIG znajdziecie Państwo optymalną maszynę, odpowiadającą Państwa wymogom. Prosimy o wysłanie nam wypełnionego formularza. Po jego otrzymaniu ekspert z firmy WEINIG omówi z Państwem na miejscu wszystkie dalsze szczegóły.

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, które podałem wyżej w celu udzielenia odpowiedzi i udokumentowania mojego zapytania w systemach Grupy Weinig zgodnie z polityką prywatności.

Dobrze wiedzieć

Efektywne wykorzystanie zasobów

WEING Powermat
WEING Powermat
WEING Powermat

WEINIG podejmuje wyzwanie efektywnego wykorzystania zasobów na wiele sposobów – jednym z nich jest nowoczesna technologia strugania, która wyzwala potencjał oszczędności surowca. Szczególnie w przypadku paneli KVH i BSH do łączenia klejem, które są wstępnie strugane dla ułatwienia skanerowi kontroli jakości powierzchni, można w ten sposób zwiększyć opłacalność.

Dzięki dwóm przeciwległym wrzecionom pływającym, które podążają za krzywizną drewna, panele BSH są na przykład strugane równolegle na jednakowej szerokości, co umożliwia zredukowanie ilości struganych wiórów do minimum.

Konieczna ze względu na pływające wrzeciona luka między przedmiotami obrabianymi zwiększa ryzyko uderzenia we wrzeciono obciągacza. Udało się uniknąć tego efektu przez zamontowanie wrzeciona ukośnie pod kątem 30° do stołu maszyny. Można przy tym zastosować od góry silne elementy dociskowe, które umożliwią minimalne zdejmowanie wióra na wrzecionach poziomych.

System Joint

WEING Powermat
WEING Powermat
WEING Powermat

Technologia Joint i narzędzia hydrauliczne zapewniają doskonałą jakość powierzchni. Razem z systemem WEINIG PowerLock są nie do pobicia. W maszynach Powermat 2400 można wybrać to połączenie i korzystać z jego zalet: Opracowane przez firmę WEINIG narzędzia z technologią Joint dbają o to, by wszystkie ostrza głowicy skrawającej miały dokładnie taki sam okrąg skrawania.

Z kolei PowerLock to doskonała jakość powierzchni przy nawet 10 000 obr/min o najwyższych prędkościach posuwu! Można stosować zarówno strugi proste do gładkiego strugania – automatyczne lub z obsługą ręczną – jak i w pełni automatyczne strugi profilowe. Know-how oraz doświadczenie firmy WEINIG gwarantują pełnie bezpieczeństwo procesu w tej wymagającej technologii.

Podawanie maszynowe

WEING Powermat
WEING Powermat

W zależności od tego, w jakim stanie znajduje się surowiec, wskazane może być wzmocnienie podawania maszynowego. W szczególności przy materiale zakrzywionym, wilgotnym lub ciężkim może być wskazane zastosowanie mocniejszego układu podającego (wciągającego), który wspomaga transport drewna przez maszynę.

Trójwalcowy mechanizm wciągający zapewnia optymalne podawanie listew i desek, dodatkowo w połączeniu z mechanizacją wlotu. Jeszcze cięższą wersję stanowi czterowalcowy mechanizm wciągający, który składa się z dwóch przeciwległych par walców. Wyrównywanie powierzchni przedmiotów obrabianych nie jest możliwe w obu przypadkach.


Opcje dodatkowe

WEING Powermat

Moulder Master do perfekcyjnej organizacji miejsca pracy

Moulder Master łączy wszystkie procesy poprzedzające produkcję i tym samym optymalizuje cały przebieg produkcji.

Więcej


Pomoc w uzbrajaniu SmartTouch

Wraz z SmartTouch firma WEINIG oferuje nowatorskie rozwiązanie, które pozwala na wyświetlanie wskazówek dotyczących uzbrajania nie tylko na sterowniku, lecz również dodatkowo na tablecie.

Więcej


WEING Powermat

System WEINIG

System WEINIG przekształca Powermat 2400 w efektywną koncepcję całościową, zwiększającą produktywność. Poszczególne elementy pasują do siebie jak dziecięce klocki i idealnie się uzupełniają.

Więcej


WEING Powermat

Wartość dodana przy produkcji wyrobów okrągłych

Przy produkcji okrągłych prętów Powermat 2400 dowodzi swojej doskonałej powtarzalności przy jednocześnie wysokiej jakości powierzchni. Narzędzie PowerLock, sterowanie osiami PowerCom i dostosowany specjalnie do zadań produkcyjnych system posuwu, czynią z Powermat 2400 najbardziej wydajną profilarkę na świecie.

Więcej


WEING Powermat

Wrzeciono zagłębiane

Fazowanie na deskach paletowych, klepki bednarskie i wszelkie inne, nieprzelotowe rowki stanowią duże wyzwanie w produkcji. Za pomocą sterowanych CNC wrzecion zagłębianych WEINIG można zintegrować te wymagające obróbki w sposób bezpieczny dla procesu w przebiegu produkcji, osiągając przy tym wysokie liczby cykli.

Więcej


Referencje


Zakres zastosowania

Powierzchnie strukturyzowane

Zastosowania WEINIG

Ekonomiczna produkcja innowacyjnych produktów

Nietypowe powierzchnie są obecnie modne, czy to jako fronty meblowe, podłogi czy fasady budynków. To, co dotychczas produkowano ręcznie z dużym nakładem pracy lub na centrach obróbkowych, teraz możliwe jest do wykonania przelotowo na strugarce.

Technologia firmy WEINIG do strukturyzowania powierzchni umożliwia poruszanie się wrzecion względem elementu znajdującego się w przelocie i tym samym produkcję trójwymiarowej powierzchni. Dzięki programowi CAD możliwe jest wcześniejsze zaprojektowanie i symulacja powierzchni strukturyzowanej, a następnie jej rzeczywiste wykonanie na strugarce.

Tym samym WEINIG ponownie wyprzedza konkurencję, a dzięki swym nowatorskim rozwiązaniom otwiera nowe możliwości rynkowe. Z tą technologią możecie Państwo rozwinąć swą kreatywność i produkować nowe wyroby- z krótkimi czasami przelotowymi, wysoką efektywnością i niską ceną za sztukę.

Listwy profilowane

Zastosowania WEINIG

Nasza specjalizacja

Profilowanie różnego rodzaju listew to od dawna nasza specjalność. Profilowanie dotyczy bardzo szerokiego spektrum produktów, a wszystkie wymagają od techniki maszyny tego samego: wysokiej dokładności profilu z doskonałą jakością powierzchni oraz jednorodnym posuwem na ząb.

Technologia firmy WEINIG nadal niezmienne wyznacza nowe kierunki również w tym zakresie. Podstawę stanowi tutaj masywny korpus maszyny z precyzyjnymi płytami stołu i prowadnicą ustawioną dokładnie pod kątem prostym do stołu. Cała przewaga maszyn firmy WEINIG widoczna jest w dynamice pracy, którą zapewniają wrzeciona o dużej dokładności ruchu obrotowego, stabilny system posuwu i odpowiednie elementy dociskowe.

Perfekcyjna współpraca tych komponentów gwarantuje spokojny transport elementów w określonej pozycji przez maszynę. A efektem jest legendarna już jakość WEINIGA Państwa produktów: wysoka dokładności profilu, doskonała jakość powierzchni oraz jednorodny posuw na ząb.

Drewno konstrukcyjne

Zastosowanie WEINIG

Znaczenie drewna litego jako materiału budowlanego w ostatnich latach ciągle rośnie. Wysokie wymagania co do jakości powierzchni stawiane są właśnie powierzchniom widocznym. Największy zakres wykorzystania stanowią belki, które są czterostronnie strugane i fazowane.

W zależności od Państwa wymagań firma WEINIG oferuje odpowiednie rozwiązanie; od małej maszyny, aż po dużą linię, wszystkie jednak łączy jedna cecha wspólna: wysoka elastyczność dzięki agregatowi fazującemu ustawionemu pod kątem 90°.

Agregat ten służy do wykonywania górnej fazy na belce, podczas gdy inne inne fazy zostały wykonane przez wrzeciona pionowe i górne wrzeciono poziome. Sterowanie agregatu fazującego umożliwia szybką zmianę przekroju oraz szerokości fazy bez zmiany narzędzi, lecz tylko poprzez pozycjonowanie wrzecion.

Dzięki tej technologii również małe zakłady mogą cieszyć się taką samą rentownością co duże przedsiębiorstwa.

Drewno klejone warstwowo

Zastosowania WEINIG

Struganie lameli BSH

Drewno klejone warstwowo coraz częściej wykorzystywane jest w budownictwie, dlatego też coraz większe znaczenie zyskuje struganie lameli BSH. Chodzi tutaj o to, aby przy dużej prędkości posuwu osiągnąć jakość powierzchni nadającą się do klejenia przy możliwie najmniejszych naddatkach na struganie. Krzywizna drewna nie odgrywa tutaj żadnej roli i może pozostać po struganiu, gdyż lamele najpierw są sklejane, a następnie raz jeszcze strugane na gotowo.

WEINIG ze swoją innowacyjną techniką podejmuje to wyzwanie. Kombinacja poziomych wrzecion ustawionych pod skosem oraz pionowych wrzecion pływających umożliwia struganie lameli z minimalnymi naddatkami ze wszystkich czterech stron, również materiału krzywego. To rozwiązanie zwiększa wykorzystanie drewna przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Struganie wstępne

Zastosowania WEINIG

W przemysłowym przetwórstwie drewna coraz większą rolę odgrywa odpowiednie wykorzystanie materiału. W związku z tym coraz częściej stosowane są skanery, aby rozpoznać, a następnie wyciąć wady drewna. Pierwszym ogniwem tego łańcucha jest jednak struganie wstępne, niezbędne, aby element trafiający do skanera miał czystą powierzchnię. Dlatego też głębokość strugania powinna być tutaj minimalna, i z reguły wymagana jest duża prędkość posuwu.

Dla tego segmentu WEINIG oferuje zarówno proste rozwiązania w bardzo dobrej relacji ceny do wydajności, jak i innowacyjne rozwiązania z unikatową technologią: począwszy od hydro narzędzi, poprzez technikę jointowania, wrzeciona ustawione pod skosem, wrzeciona pływające, aż po prędkości posuwu 300 m/min oraz odpowiednie mechanizacje. Dzięki temu wszystkie Państwa wymagania przy struganiu wstępnym zostaną wzorowo spełnione!


Więcej informacji

Broszury

Prosto, szybko i w sposób przyjazny dla środowiska: więcej szczegółowych informacji jako dokument PDF do pobrania.

Prospekt WEINIG Powermat 2400 (PDF, 9 MB)

Dane techniczne

Otwórz tabelę

Więcej zdjęć

Video

WEINIG Powermat 2400 na targach LIGNA 2013