Duży komfort obsługi

WEING Powermat

Uzbrajanie maszyny powinno przebiegać szybko i komfortowo, aby przestój maszyny był możliwie jak najkrótszy. Maszyna Powermat 2400 oferuje dobry dostęp do wnętrza maszyny oraz wysoki komfort obsługi. Wszystkie niezbędne nastawy mogą być wykonane z przodu. Zwiększa to bezpieczeństwo i oszczędza czas!