Automatyczna pompa środka poślizgowego

WEINIG Unimat

Stabilny transport elementów przez profilarkę to podstawa wysokiej dostępności technicznej maszyny. Dlatego elementy napędzane są przez rolki posuwu oraz rolki w stole. Aby dodatkowo zmniejszyć tarcie pomiędzy elementem a stołem stosowany jest środek poślizgowy. Automatyczna pompa zapewnia regularne smarowanie płyt stołu maszyny, a tym samym optymalny transport elementów.