Dokładna produkcja profili

WEINIG Unimat

Jakość Państwa wyrobu końcowego ma swój początek w naszej produkcji i montażu maszyn. Kluczem jest tutaj dokładność produkcji, która odpowiada za możliwie najmniejsze wibracje w maszynie, a stół maszyny i prowadnica znajdują się idealnie pod kątem prostym wobec siebie. Dodatkowe elementy dociskowe zapewniają spokojne prowadzenie elementów wzdłuż prowadnicy a przez to dokładną produkcję profili.