Ocena powierzchni drewna za pomocą 4 kamer laserowych i kolorowych

Badanie powierzchni drewna w oparciu o technologię Multi-Scan (optycznie, efekt Tracheid i geometrię profilu).