Automatyczne pozycjonowanie kamer i obróbka zmiennych szerokości

WEINIG CombiScan Evo

Automatyczne pozycjonowanie kamer przemieszcza wszystkie kamery w idealną pozycję i zapewnia tym samym optymalną jakość obrazu i rozdzielczość, zapobiega błędom operatora i redukuje przestoje produkcji do minimum. Dotyczy to również skanowania desek o zmiennych szerokościach. W tym przypadku przestawianie szerokości odbywa się w czasie rzeczywistym dla każdej pojedynczej deski. Opcja ta jest dostępna dla każdego skanera CombiScan Evo, czyniąc z niego pewną i opłacalną inwestycję na przyszłość.