ShapeScan: Sprawne rozpoznanie krzywizn i skręceń

WEINIG CombiScan Evo

ShapeScan stanowi idealne rozwiązanie, jeżeli krzywizna lub skręcenie mają być rozpoznane jako wada. W opcji dodatkowej istnieje możliwość pomiaru wygięć w poprzek włókien. Dzięki swym sensorom skaner ShapeScan T może zarejestrować krzywizny lub skręcenia w transporcie poprzecznym, w przeciwieństwie do skanera ShapeScan L, który te wartości mierzy w przelocie wzdłużnym. Następnie wartości te przekazywane są do optymalizacji tak, aby na przykład można było np. zachować maksymalną dopuszczalną krzywiznę dla danego produktu. ShapeScan może być również stosowany jako pojedyncze urządzenie do sortowania krzywizn.