Wysoka produktywność dzięki zautomatyzowanemu rozpoznawaniu wad

WEINIG EasyScan

Optymalizacja w najprostszy sposób

 

Podczas cięcia poprzecznego istnieją duże możliwości optymalizacji w zakresie

uzysku, jakości, automatyzacji, ekonomiczności i optymalizacji zysku. EasyScan odgrywa tutaj kluczową rolę. Wyposażony w różne sensory dostarcza do pilarki poprzecznej zoptymalizowane listy cięć.

Uwzględniając informacje klienta dotyczące produktu, jakości, ilości elementów, wartości i wykorzystania surowca EasyScan optymalizuje drewno zapewniając najlepsze jego wykorzystanie. Ponadto wysoka wydajność skanera EasyScan, a co za tym idzie zwiększenie produktywności prowadzi do obniżenia kosztów pracy

i większego uzysku. Razem z maszynami WEINIG powstają tu kolejne cenne synergie.