Front End Scanner: Najprostsza droga do kontroli jakości

WEINIG CombiScan Evo

Skaner Front End montowany jest za pilarką poprzeczną. Skanuje pocięte elementy z obu stron. Umożliwia to rozpoznanie wad np. rdzeni mimośrodowych wewnątrz deski poprzez kontrast. Na podstawie tej informacji produkty przeznaczone do łączenia na wczepy klinowe lub do dzielonych profili zostają odsortowane i przekazane dalej do innego wyrzutnika. Prace związane z dalszą obróbką zostają zminimalizowane a wykorzystanie materiału zmaksymalizowane. Istniejące urządzenia skanujące mogą w każdej chwili zostać doposażone w skaner Front End; możliwe jest również jego zastosowanie w pilarkach poprzecznych z ręcznym zaznaczaniem wad.