Inteligentny manipulator portalowy

Inteligentny manipulator płyt do delikatnej obsługi materiału

ystemy magazynowe HOLZ-HER oferują kompletnie zautomatyzowane i inteligentne procesy oraz bardzo efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej. Zaawansowane, w pełni zintegrowane oprogramowanie z systemem chaotycznego magazynowania znacząco zwiększa moce produkcyjne.