Innowacyjny design maszyny

Metoda elementów skończonych

Konstrukcja wysięgnika i korpusu maszyny, która została zoptymalizowana metodą elementów skończonych (MES), stanowi optymalną podstawę uzyskania perfekcyjnych i niezwykle precyzyjnie frezowanych elementów przy jednocześnie wyjątkowo dużych prędkościach frezowania.