Prosty sposób oszczędzania energii

HOLZ-HER ECO MODE:

ECO Mode pomaga oszczędzać prąd i energię. Dodatkowo, poprzez odłączanie napędów od napięcia, zmniejsza się zużycie części konstrukcyjnych. Dzięki ECO Mode, po określonym, nastawialnym czasie bezruchu osi lub nie działania programu zespoły maszyny zostają wyłączone. Po upływie zdefiniowanego czasu maszyna lub regulacja osi zostają wyłączone w zależności od skonfigurowanego trybu, i jest to pokazywane poprzez przycisk ECO Mode.

... wystarczy przyciśnięcie przycisku i maszyna jest ponownie gotowa do pracy. Efektywność wykorzystania energii na najwyższym poziomie.