Odpylanie TRK

Formatyzerki serii SECTOR w opcji mogą zostać wyposażone w efektywny system odpylania

Stanowiska pracy muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Ważną rolę odgrywa przy tym utrzymanie czystości powietrza. Dlatego formatyzerki serii SECTOR w opcji mogą zostać wyposażone w efektywny system odciągu, dzięki któremu zapylenie utrzymuje się wyraźnie poniżej określonej przepisami wartości 2 mg drobnego pyłu na m³ powietrza.

TRK = dopuszczalne stężenie pyłu w powietrzu (wg przepisów we wszystkich krajach, w których maszyny mają znak CE).