Przedsiębiorstwo grupy WEINIG

Nowe korzyści w obróbce obrzeży LUMINA 1596 4.0-Edition

03/14/2019

LUMINA 1596 4.0 Edition przekonuje wieloma zaletami, takimi jak serwoosie NC najnowszej generacji „ustawianie w luce” oraz nowy, inteligentny interfejs użytkownika.

Ustawianie w luce

  • Oprócz iTronic, wielofunkcyjnej technologii narzędzi i szybkich serwoosi, „ustawianie w luce" jest jednym z najważniejszych tematów dla efektywnego oklejania obrzeży. Dzięki „ustawianiu w luce" możesz prowadzić w okleiniarce jednocześnie różne operacje obróbkowe. Na przykład, możliwe jest inteligentne włączenie urządzenia do kopiowania narożników lub obracania jednostki przycinania, bez konieczności opróżniania maszyny w celu jej ustawienia.

Inteligentny interfejs użytkownika

  • Nowy, inteligentny interfejs użytkownika pozwala na jeszcze bardziej intuicyjną regulację wszystkich operacji frezowania lub skrawania. Operator ma zawsze możliwość sprawdzenia na podstawie wyświetlonej grafiki, jakie poprawki są wprowadzane w danym kierunku. Wartości wprowadzone w układzie sterowania dla poziomego i pionowego dosuwu narzędzi są w pełni automatycznie przeliczane w tle na rzeczywiste wartości osi. Dzięki temu prace próbne należą już do przeszłości.

Generacja szybkich serwoosi

  • Obecnie w HOLZ-HER instaluje się rocznie ponad 8000 serwoosi NC najnowszej generacji. Osie te zapewniają, że Twoja okleiniarka obrzeży może zostać błyskawicznie przekonwertowana do najróżniejszych zastosowań. Zapewnia przy tym dokładną powtarzalność, trwałość i wysoką precyzję. W połączeniu z inteligentnym pakietem iTronic masz zawsze do dyspozycji inteligentną i wydajną okleiniarkę.