Spoina zerowa z obrzeżami laserowymi

LTRONIC -  Doskonałe niewidoczne łączenie z obrzeżami laserowymi

LTRONIC umożliwia stosowanie wszystkich wytłaczanych i powlekanych obrzeży „laserowych” . Moduł NIR (NIR = near infrared radiation) w jednostce LTRONIC potrafi przenosić energię cieplną szybko i punktowo i stanowi tym samym idealne rozwiązanie dla aktywacji warstwy czynnej na obrzeżach laserowych.

  • Doskonały wygląd elementu – jednorodność barwy dzięki niewidocznemu łączeniu.
  • Eliminacja czasu nagrzewania
  • Cicha praca urządzenia
  • Bez potrzeby pracochłonnego czyszczenia
  • Innowacyjny charakter zakresie efektywnego wykorzystania energii
  • Czysta obróbka wykańczająca

 

Korzyści z modułu NIR w LTRONIC

 Natychmiastowa dostępność techniczna

  • Brak nieproduktywnych czasów rozgrzewania. Natychmiastowa dostępność za naciśnięciem przycisku.

Cicha praca urządzenia

  • LTRONIC pracuje nie emitując hałasu i bez sprężonego powietrza

Zaawansowane technicznie chłodzenie z technologii CNC

  • Moduł NIR (Near Infrared Radiation) jest utrzymywany w stałej temperaturze przez chłodzenie cieczą, umożliwiając ciągłą produkcję bez przerw w chłodzeniu.

Wysoka efektywność energetyczna

  • Długość fali modułu NIR jest bardzo zbliżona do intensywności lasera diodowego i może zoptymalizować swoją energię dokładnie do długości obrabianego elementu. W lukach między procesami system nie zużywa energii.