Sterowanie PC na ekranie dotykowym

Edge - Control - PC - Steuerung für einfache Programmierung und schnelles Einrüsten über NC-Servoachsen.

Sterowanie HOLZ-HER - Edge Control

Ergonomiczna obsługa na obrotowym, odchylanym pulpicie z ekranem dotykowym 21,5''. Obszerna pamięć programów z możliwością generowania wszystkich danych produkcji oraz komunikatów serwisowym w czytelnej formie.

  • W pełni automatyczna obsługa agregatów roboczych przez naciśnięcie przycisku za pomocą serwo osi NC.

Moduł oszczędzania energii ECO MODE

ECO MODE to moduł inteligentnego zarządzania energią; stanowi automatyczny tryb czuwania (stand by), który wyłącza wszystkie silniki, kiedy żaden element nie jest podawany do maszyny. Energooszczędne silniki odpowiadają nowej klasie IE2. Jeżeli w określonym czasie elementy nie są podawane, nagrzewanie stacji klejowej również wyłącza się automatycznie. Maszyna nie zużywa wtedy energii.

... wystarczy przyciśnięcie przycisku i maszyna jest ponownie gotowa do pracy. Efektywność wykorzystania energii została tutaj wyniesiona na najwyższy poziom.