Przegląd danych technicznych

STREAMER 1057 XL
Min. długość elementu (mm)160
Min. szerokość elementu(mm)
Grubość elementu (mm)6 - 45 (60)
Grubość obrzeża (mm)0,4 - 6
Prędkość posuwu (m/min)10
Długość całkowita (mm)4930
Masa (kg)1420
Przyłącze sprężonego powietrza (bar)
Zapotrzebowanie powietrza (m³/h)
Podciśnienie statyczne (Pa)
min. Prędkość powietrza (m/s)

* Dane techniczne mają charakter
orientacyjny. Zmiany
budowy i wyposażenia
zastrzeżone, ponieważ firma HOLZ-HER
cały czas pracuje nad rozwojem maszyn.