Przygotowanie do rozwiązania w zakresie załadunku

Przygotowany na terminowe i zyskowne rozwiązania paszowe

Przygotowane do szybkich i ekonomicznych rozwiązań w zakresie załadunku

Systemy magazynowe oferują w pełni zautomatyzowane i inteligentne procesy oraz bardzo efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej. Zaawansowane, w pełni zintegrowane systemy oprogramowania z systemem chaotycznego magazynowania znacząco zwiększa moce produkcyjne. Od rozwiązań z ręcznym załadunkiem, aż po rozwiązania z automatyczną obsługą płyt z jednego magazynu powierzchniowego. ZENTREX 6215 dynamic jest seryjnie doskonale przygotowany do zaawansowanych rozwiązań oraz dla każdej wielkości eksploatacyjnej i zastosowania.

  • Zaawansowana szerokość cięcia wynosząca 6500 mm - umożliwia podczas rozkroju równolegle załadunek piły następną płytą lub następnym pakietem płyt. To powoduje eliminację czasu oczekiwania i gwarantuje najszybsze cykle cięcia. Umożliwia to również rozdzielanie dużych płyt za pomocą „cięcia nagłówkowego”.
  • Podnoszone zaciski obrabianego elementu w wykonanu pływającym przy pomocy prowadnicy liniowej zaciski detali mogą wyrównywać nierówności w płytach/pakietach. Po wstępnym ułożeniu pakietów płyt zaciski są automatycznie przesuwane w ich najwyższego położenie z tyłu maszyny. Dzięki temu zaciski mogą ustawić się nad wstępnie ułożonym pakietem płyt; mogą one chwycić pakiet i przesunąć go w kierunku linii cięcia.
  • 2 ustawiacze wzdłużne seryjnie - do automatycznego i szybkiego ustawiania płyt lub pakietów płyt.
  • Dodatkowe przenośniki rolkowe - zapobiegają zwisaniu resztek lub cienkiego materiału płytowego.