2-stopniowe zarządzanie odciągiem

Maksymalna wydajność odsysania dzięki synergii poszczególnych funkcji „Dust Control“ i „Clean Protection“

Dust control – sterowany programowo odciąg pyłu

System wykrywania pozycji cięcia steruje optymalnie wszystkimi otworami odciągu pyłu w belce dociskowej. Dzięki temu mamy zawsze maksymalną wydajność odsysania bezpośrednio przy tarczy pilarskiej i czysty stół maszyny. Niepotrzebne otwory odciągu pyłu są automatycznie zamykane - w razie potrzeby można je jednak dopasować ręcznie przez układ sterowania, zapewnia to zawsze czysty stół maszyny.

Clean Protection – do obrzynania

Podczas obrzynania współbieżny, inteligentny odciąg za tarczą pilarską uniemożliwia niekontrolowane odprowadzanie wiórów i pyłu podczas cięcia. Dzięki temu stół Twojej maszyny pozostanie czysty nawet podczas bardzo wąskiego obrzynania.