Security Package - dla bezpieczeństwa pracy

Für besonders sicheres Arbeiten mit und um die Maschine.

Nowy „Security Package” gwarantuje szczególnie bezpieczną pracę na maszynie i wokół niej !

  • "Soft-start" – zespół mocujący obrabiany element
  • "Safeline" w zakresie belki dociskowej
  • "Doubled-check" dla wszystkich funkcji istotnych dla bezpieczeństwa