4. Produkcja warstw wzdłużnych

Warstwa wzdłużna

Pocięte elementy lub długości przeznaczone do warstw wzdłużnych są wstępnie pozycjonowane poprzez sterowany programem, automatyczny system prowadnic pod otwory okienne i drzwiowe i precyzyjnie dla następującego mostka zbijającego. W ten sposób geometrie warstw wzdłużnych i poprzecznych idelanie pasują otworami. Stąd też typowa dla branży praca związana z dalszą obróbką na numerycznym centrum portalowym zredukowana jest do minimum.