2. Cięcie i optymalizacja

Lamele o zdefiniowanych długościach cięte są na poprzecznej pilarce optymalizującej na gotowe wymiary. Odbywa się to zgodnie z konkretnym zleceniem i po identyfikacji elementu na wejściu do piły poprzez kod kreskowy na czole drewna - zgodnie z listą cięć zadaną przez sterowanie. Dla najlepszego wykorzystania drewna zarówno otwory np. drzwiowe lub okienne, jak i różne wysokości i kształty ścian mogą zostać uwzględnione już na etapie produkcji elementów ścian. Szczegóły ...