7. Produkcja warstw wzdłużnych

Za pomocą wspieranego komputerowo systemu odbojników wycięte długości są zbierane i pozycjonowane na taśmie wzdłużnej,a następnie poprzecznie przesunięte. W takcie poprzecznym listwy układane są w konstrukcje ścian. Przy pozycjonowaniu lameli uwzględniane zostają otwory okienne i drzwiowe, co redukuje dalszą pracę z tym związaną do minimum. W zależności od konstrukcji ściany osiągnięta zostaje 15% oszczędność materiału w porównaniu do tradycyjnych systemów.