9. Układanie warstw za pomocą systemu ciśnieniowego

Portal ciśnieniowy wspierany komputerowo układa warstwy wzdłużne i poprzeczne w wymaganej kolejności w wielowarstwowe elementy ścian. Dzięki integracji miejsc buforowania warstw wzdłużnych i poprzecznych elementy ścian mogą być przygotowane w sposób ciągły i automatyczny dla konkretnego zlecenia, co oznacza wysoką wydajność linii przy nielicznym personelu obsługi.

Dzięki zastosowaniu klejonych warstw wzdłużnych w kombinacji z warstwami klejonymi poprzecznie osiągnięty zostaje wysoki stopień bezpieczeństwa procesu, co z kolei odzwierciedla się w wysokiej dostępności technicznej linii.