3. Skanowanie elementów

Skanowanie elementów

Skaner automatycznie rozpoznaje wady drewna i odpowiednie dane do ich wycięcia przekazuje do pilarki poprzecznej. Zastosowanie skanera gwarantuje wyższą produktywność, lepsze wykorzystanie materiału i wyższą jakość elementów. Koszty obsługi zostają natomiast obniżone, gdyż nie ma potrzeby ręcznego zaznaczania wad. Szczegóły ...