3. Automatyczny pomiar deski

System automatycznego pomiaru geometrii tarcicy obrzynanej lub nieobrzynanej w przejściu wzdłużnym z automatycznym generowaniem miejsc cięcia i transferem danych do sterowania pilarki wielotarczowej.