3. Klejenie w bloki

Wstęgi lameli, utworzone poprzez podawanie czoło w czoło, transportowane są pojedynczo za pomocą systemu suwakowego serwo przez stację nanoszenia kleju przed obszar prasowania na prasie poprzecznej. Tam ustawiane są pionowo i w sposób kontrolowany, pojedynczo wprowadzane w obszar prasowania, a następnie sprasowane w bloki. Szczegóły ...