6. Czterostronne struganie i rozcinanie?

Dzięki zastosowaniu automatu strugającego deski przeznaczone do płyt wielowarstwowych są czterostronnie strugane, a następnie rozcinane na lamele na jednej i tej samej maszynie i to w jednym przejściu. Połączenie tych dwóch etapów pracy na jednej maszynie umożliwia optymalne prowadzenie drewna podczas obróbki, co stanowi podstawę dużej dokładności wymiarów oraz stałej jakości powierzchni lameli. Połączenie precyzyjnego mocowania narzędzi PowerLock, klinów rozdzielających ze zintegrowanym systemem chłodzącym oraz bardzo stabilnych pił z cienkim rzazem pozwala osiągnąć wysoką wydajność obróbki oszczędzając materiał. Szczegóły ...