3. Skanowanie elementów

Dzięki kombinacji różnych systemów rozpoznawania takich jak kamery laserowe, kolorowe, lasery punktowe etc. cechy drewna np. sęki, oflisy, pęknięcia, sinizny zostają rozpoznane, a następnie dane do ich wycięcia przekazywane są do poprzecznej pilarki optymalizującej.

Zastosowanie skanera gwarantuje wyższą produktywność, lepsze wykorzystanie materiału i wyższą jakość elementów. Koszty obsługi zostają obniżone, gdyż nie ma potrzeby ręcznego zaznaczania wad. Szczegóły ...