1. Doprowadzenie materiału

Materiał wejściowy zostaje rozsztaplowany warstwami i doprowadzony do produkcji. Przekładki są oddzielane i odprowadzane. Podczas transportu poprzecznego mogą zostać przeprowadzone poszczególne etapy obróbcze takie jak pomiar wilgotności, rozpoznawanie wygięć w poprzek włókien, pomiar modułu E oraz/lub obracanie desek, dzięki czemu do dalszej obróbki trafia materiał o odpowiedniej jakości. To z kolei umożliwia jednostajny, płynny przebieg procesu produkcji, który pozytywnie wpływa na dostępność techniczną linii. Szczegóły ...