Ekonomiczny rozkrój na nowej wielopile ProfiRip 340

Nowo opracowana wielopiła wyposażona jest w system 3 pił przestawnych i zapewnia wysokie wykorzystanie drewna.

Możliwe jest to między innymi dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu TimberMax 3.0 do optymalizacji szerokości i jakości cięcia. Wpisywanie list cięć oraz diagnozy maszyny odbywa się wygodnie z biura poprzez połączenie sieciowe RaiNet.