Uniwersalny rozkrój drewna z firmą WEINIG: Wszystko na jednej maszynie

Pojęcie formatyzowanie płyt oznacza przycięcie płyty (drewno lite, płyta wiórowa MDF, tworzywa sztuczne i inne) na zadany wymiar.

Cięcie może przebiegać zarówno wzdłużnie, w poprzek, jak i po przekątnej; obrabiane mogą być pojedyncze elementy lub też całe pakiety.

Wieloletnie doświadczenie firmy WEINIG w zakresie cięcia płyty to gwarancja dokładnej i wydajnej koncepcji maszyny.

Dla Państwa oznacza to:

  • optymalne wykorzystanie drewna
  • precyzyjne cięcie zgodne z zadanymi wymiarami

Urządzenia i rozwiązania firmy WEINIG do uniwersalnego rozkroju

Do uniwersalnego rozkroju firma WEINIG oferuje serię FlexiRip, która stała się już synonimem wszechstronnych pilarek rozcinających.

Seria WEINIG FlexiRip

WEINIG FlexiRip

Pilarka wzdłużna do elastycznego rozkroju zarówno w zakładzie rzemieślniczym, jak i w przemysłowej produkcji seryjnej

  • Efektywność i wysoka wydajność
  • Optymalne wykorzystanie drewna
  • Wysokie bezpieczeństwo pracy
  • Możliwość zintegrowania z liniami rozcinającymi
  • Innowacyjna budowa
Szczegół strona FlexiRip