Cztery strony gładkie jak lustro i każdy profil
na życzenie– wszystko w jednym przejściu:
to jest właśnie struganie i profilowanie z firmą WEINIG.
Numeryczne centra obróbkowe firmy WEINIG :
Dla każdego zastosowania odpowiednie rozwiązanie
Czy w zakresie rozkroju wzdłużnego/ poprzecznego,
technologii skanowania, optymalizacji czy klejenia:
WEINIG zawsze oferuje więcej.
Łączenie na wczepy klinowe czy też profilowanie wzdłużne
i poprzeczne – obróbka czół elementów z firmą WEINIG
przemieni resztki produkcyjne w pełnowartościowy produkt
klasy Highend.