Czy w zakresie rozkroju wzdłużnego/ poprzecznego,
Łączenie na wczepy klinowe czy też profilowanie wzdłużne