Komputer główny: Mądrze produkować

Zadaniem głównego komputera produkcji jest sterowanie i kontrola całego procesu produkcji. Komputer ten tworzy centralne połączenie pomiędzy danymi wygenerowanymi w biurze a produkcją. W fazie przygotowania pracy generowane są listy z elementami do wyprodukowania i przekazywane do komputera. Ten przetwarza dane i uruchamia wymagane procesy i obróbki w maszynach.

Operator zawsze ma możliwość zmiany cyklu pracy, konfiguracji maszyny, danych narzędzi, profili czy też gatunku drewna. Ponadto ma wgląd w magazyn z surowcem i wyrobami gotowymi. Pozyskanie danych produkcji i maszyny pozwala na jej celową optymalizację i sterowanie.

Praktyczne rozwiązanie: również statystyki, analizy, plany obciążania można wygenerować w każdej chwili.

Dowiedz się więcej

Komputer główny