MICHAEL WEINIG (UK) LTD.

Sprzedaż i serwis, Anglia/Irlandia

5 Blacklands Way
Abingdon Business Park
Abingdon, Oxon OX14 1DY
Wielka Brytania

Telefon  +44 1235 557600
Telefaks +44 1235 538070

service-uknoSpamPlease@weinig.com
sales-uknoSpamPlease@weinig.com
www.weinig.co.uk