Integracja kilku logistycznie następujących po sobie maszyn produkcyjnych w jeden przelotowy transport materiału.

Indywidualne rozwiązania specjalne wynikające z ograniczeń warunków wewnątrzzakładowych.

Rozwiązania do zadań nietypowych poprzez zastosowanie innowacyjnych materiałów, technologii produkcji lub procesów.