Warunkiem spełnienia indywidualnych wymagań klienta jest informacja o każdym pojedynczym elemencie, by móc go właściwe przyporządkować. W przypadku wyrobów budowlanych o właściwościach istotnych dla bezpieczeństwa istnieje obowiązek kontroli!

Rozpoznawanie geometrii i właściwości elementów poprzez automatyczne czujniki, ocena w porównaniu ze zmiennie definiowalnymi zakresami tolerancji i w końcu aktywacja kolejnych prac ( np. obracania, odsortowania, cięcia poprzecznego, oznaczania …)

Seryjne bądź pojedyncze nanoszenie znaków identyfikacyjnych (natrysk, etykiety, bezpośredni nadruk…)

Rozdzielanie na różne tory i wyjścia za pomocą wahacza przekazującego
Wykrywanie krzywizn i/ lub wygięć w poprzek włókien z urządzeniem obracającym
Pomiar wilgotności z odsortowaniem
Urządzenia do sortowania drewna według wytrzymałości i jakości ( skanery o różnym stopniu wyposażenia, urządzenie pomiarowe EScan)
Prezentacja strony widocznej poprzez obrócenie elementu
Urządzenie do wykrywania metali
Systemy natrysku kolorów do oznaczania elementów lub zakresów na elementach
Oznaczanie kredą fluorescencyjną
Nanoszenie etykiet