Systemy rozdzielające służą do doprowadzenia pojedynczego elementu z rozdzielonych warstw do następnego etapu:

Wznoszące urządzenie do rozdzielania (Unscrambler) jako pierwszy stopień tworzenia poziomej warstwy materiału.
Taktowanie poziomie dla utworzenia zdefiniowanego, jednakowego odstępu pomiędzy następującymi po sobie elementami w transporcie poprzecznym.
Blokada dla wielokrotnych szerokości, szczególnie dużych przekrojów, większej stabilności procesu i częściowo większej wydajności.