Spotkanie branżowe w Weinig Dimter: „Ekscytujące“ atrakcje zachwycają odwiedzających w Illertissen

11/08/2019

Kolejną atrakcją w Grupie Weinig była czwarta edycja dni otwartych Weinig Dimter, poświęconych rozwiązaniom w zakresie opakowań, która odbyła się w dniach 23 i 24 października 2019r. w Illertissen.

Podczas ugruntowanego już „spotkania branżowego“ zaoferowano zróżnicowany program dotyczący „opakowań drewnianych“. Po raz pierwszy skorzystano z nowego centrum wystawienniczego Weinig Dimter, które zachwyciło wielu odwiedzających z kraju i z zagranicy. W centrum uwagi znalazły się cyfryzacja i automatyzacja, z ich konsekwencjami i szansami dla firm z branży opakowań.

Po oficjalnym powitaniu przez dr Mario Kordta (dyrektor techniczny Grupy Weinig), Markus Kirschner (dyrektor generalny HPE) opowiedział o najnowszych osiągnięciach w branży opakowań drewnianych. Podczas omawiania „nowości z zakresu rozkroju“ dr Kordt przybliżył postęp technologiczny i wartości dodane dla producentów opakowań, jakie oferuje innowacyjna technologia maszyn Weinig Dimter. Szczególny nacisk położono na nowo zaprezentowany, modułowy, rozszerzalny system OptiCut S 50+, który umożliwia elastyczne stosowanie przez firmy każdej wielkości. Kolejną atrakcją był system OptiCut S 90 wFlex+ ze zrobotyzowaną stacją układania w stosy firmy WoodCare, w którym pokazano zalety wysokowydajnej optymalizerki do w pełni zautomatyzowanej produkcji palet. Ponadto Jochen Ganz objaśnił bieżące zmiany w pakiecie aplikacji WEINIG App Suite, jako inteligentne rozwiązanie do monitorowania produkcji. Podczas wydarzenia odwiedzający mogli za pomocą aplikacji Weinig śledzić status podłączonych na żywo eksponatów. Podczas swojej prezentacji Andreas Hopferwieser (dyrektor generalny acadon) poruszył temat wyzwań związanych z wdrażaniem digitalizacji i projektów ERP. Dopełnieniem ciekawego programu wykładów była prezentacja firmy WoodCare na temat zastosowania robotów. Zalety tej technologii przedstawili Wolfgang Perusch (dyrektor generalny Perusch Paletten) i Siegfried Salchenegger (dyrektor generalny WoodCare Solutions) wraz z klientem Weinig Dimter, firmą Perusch Paletten, jako bezpośrednim użytkownikiem technologii robotycznej. W Illertissen można było zobaczyć na żywo imponujące połączenie robotyzacji WoodCare i technologii maszyn Weinig Dimter, jako wartość dodaną dla przemysłu drzewnego.

Podczas kolejnych prezentacji maszyn na żywo objaśnione podczas wykładów wartości dodane zostały przedstawione w praktyczny sposób. Łącznie zaprezentowano 22 imponujące maszyny demonstracyjne z Grupy Weinig, a obszerną bazę informacji dla branży opakowaniowej uzupełniło 23 zaproszonych wystawców. Bardzo pozytywnie przyjęto przede wszystkim możliwość intensywnej wymiany opinii między klientami, a także dyskusje ekspertów między dostawcą a klientem. Patrząc wstecz, również w 2019 roku dni otwarte branży opakowaniowej były ponownie wielkim sukcesem dla Grupy Weinig, ale przede wszystkim dla ponad 350 odwiedzających, którzy mogli uzyskać kompleksowe informacje na temat „opakowań drewnianych“. Ciągłe dyskusje oraz przekonująca technologia maszyn potwierdzają, że Grupa Weinig dzięki swoim rozwiązaniom jest idealnym partnerem dla producentów opakowań każdej wielkości.