Materiał na wejściu przygotowany jest głównie w formie sztapli o różnej budowie. Posiadamy różne systemy odbioru warstwami dostosowane do materiału i rodzaju sztapla:

Grawitacyjna rozsztaplarka pionowa lub skośna ze zjeżdżalnią
Spychanie wzdłużne warstw
Rozsztaplowanie podciśnieniowe