WEINIG EasyScan & EasyScan Lite: Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie do optymalizacji drewna

Ze wszystkich etapów obróbki drewna litego to właśnie w procesie rozkroju tkwi największy potencjał optymalizacji. Nic więc dziwnego, że wiele zakładów właśnie tutaj zaczyna optymalizację, aby zwiększyć wydajność swoich linii produkcyjnych. Zastosowanie skanera odgrywa tutaj kluczową rolę. Wykrywanie wad za pomocą kamer i laserów to najbardziej efektywne narzędzie w walce z konkurencją, pozwalające na uzyskanie najwyższej produktywności, najlepszej jakości i najkrótszego czasu dostawy wyrobów. Za skanerem przemawiają także szybkość i dokładność.

Daje to wyższą wartość dodaną, wyrównaną, wysoką jakość produktów i większy zysk. W większych, nowoczesnych zakładach skaner już od dawna stanowi integralną część linii rozkroju i zastąpił ręczne zaznaczanie i ocenę wad. Z kolei mniejszym zakładom trudno jest jeszcze wejść w świat cyfrowej produkcji. Pytania pojawiają się tutaj przede wszystkim w kwestii opłacalności. Nowe systemy EasyScan i EasyScan Lite pozwalają teraz rozwiać wszelkie istniejące jeszcze w tym zakresie obawy.

Wszystkie maszyny

WEINIG EasyScan Lite C

WEINIG EasyScan

Skaner klasy podstawowej ze sztuczną inteligencją

  • Wzrost wykorzystania surowca- dokładność skanera znacznie przewyższa dokładność ręcznego zaznaczania wad
  • Obniżenie kosztów pracy- nie ma potrzeby ręcznego zaznaczania wad
  • Elastyczna produkcja- wiele różnych produktów w różnych klasach jakości może być produkowana jednocześnie
  • Wysoka produktywność dzięki zautomatyzowanemu rozpoznawaniu wad
Szczegół strona  EasyScan Lite C

WEINIG EasyScan C

WEINIG EasyScan

Sztuczna inteligencja i wiele opcji już w segmencie podstawowym

  • Wzrost wykorzystania surowca- dokładność skanera znacznie przewyższa dokładność ręcznego zaznaczania wad
  • Obniżenie kosztów pracy- nie ma potrzeby ręcznego zaznaczania wad
  • Elastyczna produkcja- wiele różnych produktów w różnych klasach jakości może być produkowana jednocześnie
  • Wysoka produktywność dzięki zautomatyzowanemu rozpoznawaniu wad
Szczegół strona  EasyScan